Voor jongeren die risicoverdrag vertonen

IPA is bedoeld voor jongeren die dusdanig risicogedrag vertonen dat zij het gevaar lopen om (permanente) aansluiting met school, werk, gezin en samenleving te verliezen. Of jongeren die het risico lopen om af te glijden naar (zwaardere) criminaliteit. Het zijn jongeren met problematiek die te licht of te specifiek is voor reguliere basiszorg, justitieel ingrijpen of zwaardere curatieve interventies. Meer lezenĀ over de doelgroep

Maak jij je zorgen om je kind?

Gaat het goed met jouw kind? Of zijn er signalen dat er iets mis is? Waar moet je op letten en wat kan je doen? Je ziet het in deze video.

Doelen van iPA

  • Vroegtijdig ingrijpen bij risicogedrag
  • Doorstroom naar zwaardere vormen van hulpverlening voorkomen
  • Jongeren blijven op school en/of aan het werk of worden hiernaar teruggeleid. Daar waar dit door fysieke en/of mentale beperkingen niet tot de mogelijkheid hoort wordt gewerkt aan een zinvolle dagbesteding.

Werkwijze van iPA

De aanpak van iPa is:

  1. Praktisch: wat snel kan worden opgelost, wordt snel aangepakt!
  2. Gericht op het realiseren van gedragsveranderingen en het doorbreken van gezinspatronen met de inzet van de juiste interventies waarvan wij uit onderzoek of praktijkervaring heeft uitgewezen dat zij effectief zijn.
  3. Activerend: gericht op het versterken van de sociale veerkracht van het gezin, de jongere en het sociale netwerk rondom de jongere en het gezin.

Alle interventies vanuit iPA voldoen aan de What Works-principes: de duur en de aard van de begeleiding wordt afgestemd op de aanwezige risico’s. Waarbij risicofactoren worden verminderd en beschermende factoren worden verhoogd. Tegelijkertijd wordt de begeleiding afgestemd op de leerstijl, motivatie en vaardigheden van de jongere en het gezin.

Hulpverleners van iPA

De benadering van medewerkers is heel laagdrempelig. Ze kennen geen 9 tot 5 mentaliteit en laten zich niet uit het veld slaan door ongemotiveerde jongeren of ouders. Ze zijn vasthouden en werken in de leefomgeving van het gezin en de jongere.

Vanuit hun outreachende benadering zijn zij continu op pad met de jongeren en activeren zij belangrijke personen uit de eigen leefomgeving van het gezin of de jongere tot een actieve ondersteunende rol. De focus in hun handelen richt zich op het ‘normaliseren’ en ‘ontzorgen’.


adminOver iPA