ModuleToelichtingDuur
iPA Onderzoek & AdviesiPA brengt de stand van zaken op alle leefgebieden van jongeren (en het gezin) in kaart, koppelt bevindingen terug en adviseert bij het inzetten van passende hulp.4 weken
iPA Preventie & Criminaliteit 1Er wordt gewerkt aan die factoren die jongeren aanzetten tot overlastgevend en crimineel gedrag. Er wordt systeemgericht gewerkt waarbij het gezin en het sociaal (buurt) netwerk nauw betrokken worden bij het vinden van oplossingen en het normaliseren van problematische situaties3 maanden
iPA Preventie & Criminaliteit 2Er wordt gewerkt aan het verdere voorkomen of inperken van weerbarstige overlast en criminaliteitsproblematiek. Zeer intensieve aanpak gericht op gezins- buurt en vriendensystemen. Met aandacht voor terugleiden naar school, werk en dagbesteding. Voor de jongere doelgroep gaat het om ingrijpen op risicofactoren als: criminaliteit, verslaving en/of psychische stoornissen onder gezinsleden, gebrekkige opvoedvaardigheden, licht verstandelijke beperkingen of   huiselijk geweld. Bij de oudere groep gaat het om jongvolwassenen die problemen hebben bij het maken van de stap naar volwassenheid. Door vaardigheidstekorten, gedragsproblemen en grensoverschrijdend gedrag. Vaak gecombineerd met licht verstandelijke beperkingen waardoor de trekkracht van de straat groot is6 maanden
adminModules