ModuleToelichtingDuur
iPA Onderzoek & AdviesiPA brengt de stand van zaken op alle leefgebieden van jongeren (en het gezin) in kaart, koppelt bevindingen terug en adviseert bij het inzetten van passende hulp.4 weken
iPA Module 1Kortdurende intensieve outreachende ambulante begeleiding gericht op de jongere, het gezin en belangrijke personen in de omgeving. De iPA-medewerker vervult een belangrijke ‘brugfunctie’. Zowel naar het voorveld: hij/zij verbindt de jongere aan de sociale basis in eigen wijk. En motiveert de jongere en zijn gezin indien nodig naar specialistische jeugdhulp. Maar herstelt ook juist de informele contacten, zodat de jongere niet afhankelijk raakt van professionele hulpverlening. Vanuit een goede analyse wordt praktische ondersteuning geboden op verschillende leefgebieden en activerend én systeemgericht gewerkt. Met iPA wordt beoogd de veerkracht van de jongere en zijn of haar gezin te versterken, de risico’s die de kans op schooluitval en het in aanraking komen met de politie te verkleinen en de basis voor een positief perspectief te vergroten.3 maanden
iPA Module 2Een verlengde variant van iPA is er voor die jongeren en hun gezinnen die te maken hebben met een complexe combinatie van risicofactoren in de eigen omgeving en/of een verstandelijke beperking of voor jongeren die reeds op jonge leeftijd in aanraking komen met justitie. 6 maanden
adminModules