Direct een persoon aanmelden?

Bekijk onder de tab ‘Modules’ voor welke variant van iPA een beschikking (en verwijsformulier/inhoudelijk overdrachtsformulier) nodig is voor aanmelding en wie er kunnen aanmelden. Graag bespreken wij de aanmelding vooraf telefonisch door, maak gebruik van de lijst met contactpersonen voor de contactgegevens van de iPA-collega uit uw regio.

Klik op een van de stadsdelen

Centrum
Diemen
Oost
Noord
Nieuw-west
West
Zuid
Zuid-oost

Voorkomen dat problemen groot worden door:


  • Vroegtijdig te interveniëren met snelle en passende zorg

  • Ondersteunen en coachen

  • Bevorderen maatschappelijke participatie


Activeren van de eigen kracht bij jeugdigen en gezinnen

iPA is een werkwijze op maat waarbij de activatie van de eigen kracht van jeugdigen en gezin centraal staat. Met de inzet van iPA wordt de stap van overlast naar beginnende criminaliteit bestreden, schooluitval aangepakt en toeleiding naar werk gezocht.

Meer over iPAscwdmospirit

adminHomepage