Direct een persoon aanmelden?

Het is voor iedereen mogelijk om een jongere aan te melden bij iPA, hier is geen beschikking voor nodig. Op dit moment hebben wij helaas te maken met wachttijden (ongeveer 3 maanden) voordat we een iPA-traject kunnen starten. Graag bespreken wij de aanmelding vooraf telefonisch door om te verkennen of ook ander aanbod passend is. In het overzicht met contactpersonen vindt u de contactgegevens van de iPA-collega in uw stadsdeel.

Klik op een stadsdeel of gemeente om naar het aanmeldformulier te gaan

Centrum
Oost
Noord
Nieuw-west
West
Zuid
Zuidoost
Diemen

Voorkomen dat problemen groot worden

 

Vroegtijdig interveniëren met snelle en passende zorg

 

Ondersteunen en coachen

 

Bevorderen maatschappelijke participatie

Motiveren en activeren voor positieve veranderingen

IPA is een kortdurend intensief programma waarin met de jongere en zijn of haar gezin en anderen in de eigen omgeving wordt verkend wat er nodig is om te voorkomen dat grensoverschrijdend gedrag uitmondt in schooluitval of overlast en criminaliteit. We zetten in op versterking van positieve bindingen en probleemoplossend vermogen en successen op en rond school en werk.


adminHomepage